zgloszenie - FSRPolska

Przejdź do treści

Menu główne:

zgloszenie

DOKUMENTY > dokumenty
Związek Sportowy 
Modelarstwa Wodnego w PolsceRejestracja Zawodników oraz nadawanie nowych numerów.
1. Aby zawodnik był klasyfikowany w rozgrywkach organizowanych przez Związek
   musi on być zarejestrowany w ewidencji Związku. Rejestracja odbywa się 
   jednorazowo i nadawany jest Zawodnikowi stały numer ewidencyjny. Rejestracji   
   dokonuje Zarząd w momencie dostarczenia przez macierzysty Klub do Związku
   Karty Ewidencyjnej Zawodnika oraz wpłacenia przez Klub jednorazowej opłaty w
   kwocie 100 zł od Zawodnika na konto Związku.
2. Numer ewidencyjny dla Zawodników, którym został wcześniej już nadany numer
   (POL4XX lub POL5XX) przydzielany jest ten sam z dodatkową literą F. Nowi 
   Zawodnicy dotychczas nie posiadający numerów otrzymują numery w formacie
   POLXXXF zaczynające się od nr 101.
3. Rejestracja oraz numer ewidencyjny ulegają kasacji w wypadku jeżeli zawodnik
   nie jest zgłaszany przez Klub Sportowy do rozgrywek w ciągu pięciu kolejnych lat.
4. Aby zawodnik był klasyfikowany w rozgrywkach organizowanych przez Związek,   
   macierzysty Klub, corocznie zgłasza Zawodników do rozgrywek. Zgłoszenie   
   jest ważne wraz z wpłatą 60 zł za każdego Zawodnika na konto Związku. 
   Zgłoszenie oraz wpłata muszą nastąpić najpóźniej na 30 dni przed pierwszymi 
   Zawodami.
5. Wraz ze zmianą sytuacji ekonomicznej Związku, Zarząd może zmienić wysokość
   opłat lub je zlikwidować.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego