Tryb przyjmowania nowych Członków Zwiazku - FSRPolska

Przejdź do treści

Menu główne:

Tryb przyjmowania nowych Członków Zwiazku

DOKUMENTY > dokumenty
Związek Sportowy 
Modelarstwa Wodnego w Polsce

Warunki przyjęcia w poczet członków:
1. Warunkiem przyjęcia nowego Członka do Związku jest zbieżność celów i środków do ich  
    osiągnięcia określona w Statucie Członka, oraz zgodność formy prawnej i organizacyjnej ze
              Statutem Związku.

2. Złożenie Deklaracji.

3. Dostarczenie dokumentów w oryginale lub potwierdzonych za zgodność podpisami   
    Zarządu Klubu:
    a) deklaracji w 2 egzemplarzach,
    b) Statutu Klubu,
    c) dokumentów potwierdzających rejestrację Klubu,
    d) uchwałę Zarządu Klubu o woli przystąpienia do Związku,
    e) pełnomocnictwa delegatów.

4. Aby nowy klub mógł złożyć wniosek o przyjęcie do Federacji musi mieć minimum ośmiu   
    członków opłacających licencje w FSR Polska. Alternatywą może być ośmiu członków,   
    składających wniosek o licencję jednocześnie z wnioskiem Klubu o przyjęcie do Federacji. 
    Zawodnik posiadający lub ubiegający się o licencję federacji FSR Polska 
    nie może piastować żadnych funkcji w strukturach związanych z LOK.

5. Pozytywna akceptacja wniosku przez Zarząd Związku w drodze Uchwały

4. Pozytywna akceptacja wniosku przez Zarząd Związku w drodze Uchwały.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego